sluiten

Bestuurder

Werkgebied Amaris Zorggroep Werkgebied Amaris Zorggroep n.t.b Overig

De organisatie
Amaris biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Amaris kan door het brede aanbod snel inspelen op de veranderende zorgvraag of dat nu bij u thuis is of thuis bij Amaris. De regie blijft bij de cliënt en het omringende netwerk. Amaris ondersteunt dit netwerk en maakt heldere afspraken.
Binnen Amaris zijn zo’n 2.250 medewerkers werkzaam. Amaris heeft dertien locaties wonen met zorg en achttien wijkteams. Amaris wil de juiste zorg op de juiste plek leveren, liefst zo lang mogelijk thuis, met focus op zelfredzaamheid en eigen regie. Amaris heeft revalidatie, zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) en wonen met dementie als haar speerpunten benoemd. Hier een centrale rol innemen en aanjager zijn van vernieuwing, betekent dat Amaris als VVT[1]organisatie een belangrijke rol in de gehele zorgketen op zich neemt en de samenwerking binnen de keten optimaliseert
De organisatie is financieel gezond, heeft een goed imago en is een belangrijk werkgever in het werkgebied. De komende jaren wil Amaris vanuit die basis inzetten op innovatie van zorg en dienstverlening, onder meer via samenwerking, focus op de kwaliteit van zorg en uitbreiding van vernieuwende concepten en dienstverlening

Visie
De zorg en ondersteuning die door Amaris geboden wordt, heeft als doel mensen die op enige wijze zorg en ondersteuning nodig hebben op een zodanige manier te ondersteunen dat zij het leven kunnen leiden zoals zij zelf wensen. De geleverde zorg sluit aan op de behoeften en wensen van de cliënten en hun directe omgeving. Amaris is een organisatie die werkt vanuit de christelijke waarden; de medewerkers zijn betrokken, betrouwbaar en werken vanuit een intrinsieke motivatie voor cliënten.
Amaris wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar mensen graag willen werken. Dit moet leiden tot meer instroom van medewerkers en lager verloop. Om dit te bereiken zet Amaris in op het vergroten van duurzame inzetbaarheid, veel aandacht voor begeleiding en coaching van medewerkers en het beter plannen en roosteren.

De structuur
De bestuurder bestuurt de organisatie en heeft de dagelijkse leiding over Amaris als geheel. Hij/zij geeft leiding aan het directieteam. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Strategische thema’s en ambitie van Amaris
De ambitie van Amaris is om de organisatie te zijn waar ouderen en hun naasten het eerst voor kiezen als zij hulp zoeken. In hun strategisch plan zijn de onderstaande thema’s benoemd voor de komende jaren:
• verbeteren van de zorg door betere samenwerking in de keten. Deze samenwerking in de keten (zowel intern als in de regio) is van essentieel belang om de stijgende vraag naar zorg in de buurt te kunnen blijven aanbieden;
• ontwikkelen en realiseren van verschillende nieuwe zorgconcepten. Om cliënten met complexe zorgvragen langer locatieonafhankelijke zorg aan te bieden, gaat Amaris onder ander inzetten op VPT-zorg;
• verbeteren van de kwaliteit van zorg van huidige zorgconcepten. Amaris zet stevig in op het verder professionaliseren van de herstelzorg zodat zij topkwaliteit herstelzorg kan aanbieden.

Bestuurder
In verband met het vertrek van de bestuurder is Amaris op zoek naar een gezaghebbende, resultaatgerichte en verbindende bestuurder, die de visie verder ontwikkelt op de ouderenzorg van de toekomst en de kwaliteit van de zorg van vandaag. De belangen van cliënten en medewerkers staan hierbij duidelijk op het netvlies.

Profiel
U bent een inspirerende en verbindende bestuurder, zowel voor de cliënten, de medewerkers als in het netwerk. U heeft visie op en ervaring met innovatie van dienstverlening in complexe organisaties en speelt op ondernemende wijze in op de veranderingen in de zorg. U werkt aan de versnelling van de organisatieontwikkeling, waarbij gestimuleerd wordt dat het eigenaarschap binnen teams wordt vergroot. Daarnaast heeft u veel aandacht voor HR en zorgt u dat verbinding binnen de verschillende organisatieonderdelen sterker wordt. U bent goed in staat de kwaliteit van zorgverlening te beoordelen, u doorziet de processen.
U stimuleert een professionele cultuur, draagt zorg voor een adequaat, gestructureerd en stabiel management en draagt zorg voor een klimaat van daadkracht en doorpakken op alle niveaus in de organisatie. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk, waarbij u zorgt voor een cultuur gericht op waarden, vertrouwen, verbinding en vakmanschap.
U bent een ondernemende persoon die samen met de organisatie nieuwe mogelijkheden onderzoekt en open staat voor innovatie. Vanuit uw open houding bent u in staat de medewerkers mee te nemen en te motiveren. U bent empathisch en benaderbaar en zorgt met uw open stijl van communiceren voor vertrouwen en een veilige werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen en initiatieven te nemen.

Opdracht
Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de kwalitatieve en financiële resultaten van Amaris. U participeert in verschillende netwerken in de regio en zorgt voor een goede samenwerking met de ketenpartners. U legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, en zorgt voor een goede werkverhouding met de raad. Het stimuleren van de onderlinge dialoog met management en medewerkers met als doel het verder verbeteren van processen, prestaties en de kwaliteit van de zorg en dienstverlening is daarbij essentieel. Evenals een respectvolle, constructieve verstandhouding met de diverse geledingen, zoals ondernemingsraad en de cliëntenraad. U werkt gestructureerd en cyclisch en zorgt voor vernieuwing in de organisatie. Domein overstijgend werken en visieontwikkeling zijn essentieel om Amaris toekomstbestendig te maken.

Functie-eisen
• academisch denk- en werkniveau;
• ruime ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuur positie in een complexe organisatie, bij voorkeur in de langdurige zorg;
• financieel goed onderlegd en sterk in risicomanagement;
• strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
• aantoonbare ervaring met veranderprocessen rondom strategie, cultuur en structuur;
• ervaring met innovatie rond dienstverlening, processen en technologie;
• ervaring met medezeggenschap en cliëntparticipatie en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
• implementatiekracht, daadkracht, doortastendheid, besluitvaardigheid en koersvastheid;
• aantoonbaar ondernemerschap;
• weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en randvoorwaarden te scheppen om zich verder te laten ontwikkelen.

Persoonlijkheidsprofiel
U bent een aansprekend boegbeeld van Amaris en deelt uw bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals op het gebied van (zorg)kwaliteit en innovatie. Uw vertrekpunt is vertrouwen en u werkt actief aan een open, veilige sfeer en cultuur binnen de organisatie. Met uw leiderschapskwaliteiten bent u in staat overzicht te houden en op inspirerende wijze leiding te geven aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie. U bent koersvast, toont daadkracht en bent helder en open in uw communicatie. U overtuigt op basis van inhoudelijke argumenten en hecht aan draagvlak. U beschikt over een groot zelf reflecterend vermogen. In de organisatie bent u bekend en gekend door uw daadwerkelijke interesse in uw omgeving en door uw inspirerende en motiverende houding. U bent een natuurlijk leider, die de boodschap overbrengt, in mogelijkheden denkt, prikkelt, ruimte geeft, en uitdaging brengt.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform WNT-normen. Deze functie is ingedeeld in klasse IV.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van Lidewij Geertsma. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.
Voordracht van kandidaten : 25 januari 2022
Eerste ronde selectiegesprekken : 4 februari 2022
Tweede ronde selectiegesprekken : nader te bepalen
Verdiepende gespreksronde : 18 februari vanaf 13.00 uur
 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via deze link: Bestuurder - Wesselo & Partners (wesselopartners.nl)

Je interesse gewekt?

We kijken uit naar je sollicitatie!
Direct solliciteren

Vervaldatum:

20-01-2022

Deel deze pagina
Heb je een vraag?
Stel jouw vraag direct aan onze recruiters 085 - 021 31 20 Stuur een e-mail
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.